Θεραπεία Ζευγαριών

Θεραπεία ζευγαριών/συζυγική θεραπεία

Όταν διαταράσσεται η επικοινωνία μεταξύ του ζευγαριού/συζύγων, η ανισορροπία που προκαλείται στη σχέση τους οδηγεί σε εντάσεις και προστριβές, συχνά δε και σε χωρισμό.

Όταν μιλάμε για επικοινωνία στη σχέση, αναφερόμαστε σε κάθε συμπεριφορά του ενός προς τον άλλο και τη γενικότερη αλληλεπίδραση του ζεύγους.

Η συζυγική θεραπεία προσφέρει μια ερμηνεία των δυσκολιών στη σχέση του ζευγαριού, δίνει δηλαδή απάντηση στο «γιατί έχουμε πρόβλημα», και προτείνει προσεγγίσεις που σκοπό έχουν να βελτιώσουν την επικοινωνία στο ζευγάρι.

Η θεραπευτική διαδικασία με ζευγάρια δανείζεται τεχνικές τόσο από το γνωστικό συμπεριφορικό, όσο και από το συστημικό μοντέλο ψυχοθεραπείας, όπως επίσης και από τη θεωρία επικοινωνίας.