Συμβουλευτική

Στη συμβουλευτική, όπως και στην ψυχοθεραπεία, διερευνώνται οι σκέψεις και τα συναισθήματα, με σκοπό να διευκολυνθεί το άτομο στη διαχείριση της δυσκολίας που βιώνει.

Μπορεί να χρειαστούμε συμβουλευτική σε μια περίοδο κρίσης, μετά από μια απώλεια ή όταν βρισκόμαστε μπροστά σε κάποιο δίλημμα.

Για πολλούς ερευνητές, η συμβουλευτική δε διαφέρει ουσιαστικά από την ψυχοθεραπεία, παρά μόνο σε διάρκεια: ενώ η ψυχοθεραπεία μπορεί να διαρκέσει μήνες, η συμβουλευτική συνήθως περιορίζεται σε μικρό αριθμό συνεδριών.
Εκτός από την ατομική συμβουλευτική, όταν το αίτημα του πελάτη είναι εξειδικευμένο, μιλάμε για διαφορετικά είδη συμβουλευτικής.

Όταν, για παράδειγμα, γονείς αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία στη σχέση με τα παιδιά τους ή αναφορικά με τη συμπεριφορά των παιδιών τους, μιλάμε για συμβουλευτική γονέων. Στόχος είναι οι γονείς να μπορέσουν να βοηθήσουν το παιδί τους στην όποια δυσκολία αντιμετωπίζει (π.χ. δυσκολία στην κοινωνικότητα/υπερβολική ντροπαλότητα, επιθετική ή «ανεξέλεγκτη» συμπεριφορά, αναπτυξιακό ή μαθησιακό πρόβλημα κ.α.) και να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τα δικά τους συναισθήματα και τις αντιδράσεις τους.

Αντίστοιχα, δυο παρεμφερείς μεταξύ τους μορφές συμβουλευτικής είναι η συμβουλευτική σταδιοδρομίας και η συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού.

Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας απευθύνεται σε ενήλικες οποιασδήποτε ηλικίας, οι οποίοι, για οποιονδήποτε λόγο, αναζητούν μια νέα καριέρα ή θέλουν να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο επαγγελματικά τις γνώσεις και δεξιότητές τους.

Η συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού απευθύνεται σε μαθητές που βρίσκονται μπροστά στην επιλογή σπουδών/επαγγέλματος και επιθυμούν να ανακαλύψουν τους τομείς που ταιριάζουν περισσότερο με τη δική τους προσωπικότητα, τα δικά τους ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους.